Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів Висвітлено механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, що є об’єктом дії на них засобів механізації в процесі вироб- ництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто методики визначен- ня основних із них. Наведено

Висвітлено механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, що є об’єктом дії на них засобів механізації в процесі вироб- ництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто методики визначен- ня основних із них. Наведено показники властивостей, які дають змогу обґрунтувати основні параметри робочих органів і режимів роботи сіль- ськогосподарських машин. Для студентів аграрних вищих закладів освіти ІІ – IV рівнів акреди- тації зі спеціальності «Механізація сільського господарства».Рік видання: 2003